Algemene voorwaarden


Bij het boeken van een shoot ga je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden, deze gelden voor betaalde en onbetaalde shoots.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Celine van CVZphotography: De eenmanszaak gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven onder KvK-nummer 88247880 , hierna te noemen "CVZphotography".

1.2. Klant: De wederpartij van CVZphotography, die gebruikmaakt van de diensten van CVZphotography.

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht waarbij CVZphotography tegen betaling werkzaamheden verricht voor de klant, en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2. Toepassing van de algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door CVZphotography, waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. De algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op de website van CVZphotography zijn van toepassing op de dienstverlening. CVZphotography behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer zij dit noodzakelijk acht.


Artikel 3. Aansprakelijkheid

CVZphotography is niet aansprakelijk voor enige lichamelijke of materiële schade tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen aan haar zijde.


Artikel 4. Bewerking

De bewerking van de fotoshoot wordt uitgevoerd volgens mijn eigen inzicht en stijl. Door het lezen van deze algemene voorwaarden ga ik ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. CVZphotography levert geen onbewerkte RAW-beelden. Het is niet toegestaan om de door CVZphotography gemaakte beelden zelf te bewerken. Ongeautoriseerd gebruik van foto's zonder betaling (met watermerk) is ongeoorloofd.


Artikel 5. Betaling

CVZphotography stuurt kort na de fotoshoot een betaalverzoek die binnen 7 dagen door de klant moet worden voldaan. De keuzegalerij wordt aan de klant geleverd na betaling van het betaalverzoek. De klant maakt een keuze uit de galerij. Daarna volgt mogelijk nog een betaalverzoek voor het afnemen van extra beelden. De definitieve galerij wordt binnen 14 dagen opgeleverd.


Artikel 6. Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met CVZphotography. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.


Artikel 7. Annulering

Bij slecht weer (storm, onweer of zware regen) of ziekte aan de zijde van de fotografe of klant wordt de fotoshoot in overleg verplaatst naar een nieuwe datum. In geval van overmacht aan de zijde van de fotografe kan de shoot worden geannuleerd, waarbij CVZphotography zal streven naar een passende oplossing. In geval van annulering van de opdracht door de klant (binnen 24 uur), heeft CVZphotography het recht op de 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.


Artikel 8. Naamsvermelding

Wil je mijn foto's delen? Dat is fantastisch! Vergeet alsjeblieft niet om mijn naam te vermelden of een verwijzing te maken naar mijn Instagram-account of website.

Het is niet toegestaan om foto's die door mij zijn gemaakt te gebruiken op sociale media, websites, in tijdschriften en op (online) platforms zonder mijn naam te vermelden.


Artikel 9. Portfolioshoot

Tijdens een portfolioshoot behoudt CVZphotography te allen tijde de controle over de styling van de shoot. Bij een portfolioshoot heeft CVZphotography het volledige recht om elke foto vrijelijk en zonder overleg te gebruiken voor sociale media of andere online of offline doeleinden, zonder dat daar een vergoeding tegenover hoeft te staan. De maximale levertijd van de foto's is 14 werkdagen, tenzij anders is aangegeven. Het auteursrecht blijft te allen tijde bij de CVZphotography. De reiskosten kunnen onder geen enkele omstandigheid worden teruggevraagd, zelfs niet als de klant niet tevreden is met de foto's. De reiskosten staan los van de shoot, die op zichzelf gratis is.


Artikel 10. Klachten 

Binnen 2 weken na het ontstaan van jouw klacht neem je schriftelijk contact op met me. Binnen 1 week reageer ik op jouw klacht.