Privacyverklaring

CVZphotography, gevestigd in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze verklaring. CVZphotography maakt bij het uitvoeren van de aangeboden diensten namelijk gebruik van persoonsgegevens. Je verklaart je akkoord met deze verklaring wanneer je gebruik maakt van de website en de diensten van CVZphotography.


Welke persoonsgegevens verwerkt CVZphotography?

CVZphotography verwerkt een aantal persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam (eventueel bedrijfsnaam);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over je activiteit op deze site;
 • Bij samenwerkingen: bankgegevens om betalingen te voldoen.


CVZphotography verwerkt in principe geen bijzondere gegevens, zoals ras of geloofsovertuiging. Daarnaast heb ik niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik raad ouders altijd aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen.


Met welk doel worden deze gegevens verwerkt?

De bovenstaande opgesomde gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het kunnen leveren van de diensten die CVZphotography aanbiedt;
 • Het af kunnen handelen van betalingen (indien nodig);
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is een diensten uit te voeren;
 • Je te informeren over bepaalde diensten;
 • Het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
 • van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Wat is de bewaartermijn van de gegevens?

CVZphotography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die worden gebruikt voor (financiële) administratie (factureringen, mail) worden gewist nadat contact tussen beide wordt verbroken of wanneer de gegevens niet meer nodig zijn om de gevraagde diensten te kunnen verlenen. Intussen worden gegevens bewaard in de versleutelde e-mailbox. Een aantal gegevens zijn conform de belastingwet verplicht, deze worden 5 jaar bewaard in archiefmappen en worden alleen geraadpleegd indien nodig.


Worden mijn gegevens met anderen gedeeld?

CVZphotography verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik behandel gegevens veilig en zorgvuldig, ik maak gebruik van firewalls, veilige verbindingen en versleutelde systemen.


Cookies

CVZphotography gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Dit soort cookies maken geen inbreuk op de privacy van de bezoekers. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt de cookies uitschakelen in je internetbrowser. Op de website van de Consumentenbond kun je meer informatie vinden over cookies en het uitschakelen van cookies.


Wil jij je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je browser. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door CVZphotography. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een bestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid? Stuur mij dan een e-mail.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (strook met nummers onderaan), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 weken, op jouw verzoek reageren. Ook kun je indien nodig een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Het kan zijn dat deze privacyverklaring wijzigt

CVZphotography behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Ik adviseer je dan ook om dit beleid geregeld te controleren op aanpassingen die op basis van de wetgeving worden gedaan.


Heb je vragen of wil je meer informatie?

CVZphotography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt bovenstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed worden beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via mail contact met mij op.